Cabinet de Audit si Expertiza Contabila - SPD Audit Tax SRL

Legislatie utila

Circular? 37/2011

Circular? privind nivelul ratei dobânzii de referin?? a B?ncii Na?ionale a României (M.O. nr.780/2011).

Ordin 2448/2011

Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont ?i ale obliga?iunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2011 (M.O. nr.848/2011).

Lege nr. 191/2011

pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern (M.O. nr. 780/2011).

Lege nr. 283/2011

Privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor m?suri financiare în domeniul bugetar (M.O. nr.887/2011).

Lege nr. 291/2011

Pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specifica?i în cadrul fiscal-bugetar aplicabile pân? la 1 ianuarie 2014 (M.O. nr.900/2011).

Linked in

Contact Servicii

 

Webdesign Bihor