SPD Audit Tax SRL | Cabinet de Audit si Expertiza Contabila

Legislatie utila

Circular? 37/2011

Circular? privind nivelul ratei dobânzii de referin?? a B?ncii Na?ionale a României (M.O. nr.780/2011).

Ordin 2448/2011

Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont ?i ale obliga?iunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2011 (M.O. nr.848/2011).

Lege nr. 191/2011

pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern (M.O. nr. 780/2011).

Linked in

Despre noi

SPD Audit Tax SRL beneficiaza de o echipa dinamica, proactiva, profesionista, cu experien?? atât în sectorul public cât ?i în cel privat, ?i specializat? în audit financiar, audit intern, expertiz? contabil? ?i fiscal?. Liderul de echipa, dr. ec. Diana Sabau Popa, este membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania precum ?i al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania ?i al Camerei Consultan?ilor fiscali din România.
Misiunea  noastra este  de a însoti clientul în toate etapele muncii, de la începutul afacerii pân? la consolidarea ei în teritoriu, ?i de a-l îndruma în procesele de decizie.

Mai multe informatii Portofoliu Clienti

 

Webdesign Bihor