SPD Audit Tax SRL

Legislatie utila

Circular? 37/2011

Circular? privind nivelul ratei dobânzii de referin?? a B?ncii Na?ionale a României (M.O. nr.780/2011).

Ordin 2448/2011

Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont ?i ale obliga?iunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2011 (M.O. nr.848/2011).

Lege nr. 191/2011

pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern (M.O. nr. 780/2011).

Linked in

Servicii de audit financiar contabil

Servicii de Audit ?i Contabilitate

 • Auditarea situa?iilor financiare anuale ale companiilor
 • Revizuirea situa?iilor financiare trimestriale ?i anuale ale entit??ilor publice ?i private
 • Auditarea cererilor de rambursare depuse in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene si nationale
 • Auditarea intern? a entit??ilor publice ?i a companiilor
 • Raport?rile lunare, semestriale ?i anuale cãtre organele fiscale
 • Efectuarea de expertize contabile/fiscale dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice;
 • Efectuarea de analize economico-financiare, evalu?ri patrimoniale, proiecte de fuziune, divizare

Servicii de consultan?? în domeniul taxelor ?i impozitelor

 • Asistenta ?i consultan?? în probleme de TVA ?i impozite indirecte
 • Asistenta si consultanta privind impozitul pe profit;
 • Consultanta privind impozitarea nerezidentilor;
 • Consultanta privind impozitul pe venit datorat de persoanele fizice si persoanele fizice autorizate, profesiile liberale, nerezidenti, etc.;

Servicii de Consultan?? financiara

 • Consultanta financiara  pentru persoane fizice si juridice
 • Consultan?a în caz de litigii
 • Asisten?? în identificarea ?i structurarea celor mai adecvate solu?ii de finan?are a investi?iilor;
 • Asisten?? în conceperea unor solu?ii financiare în m?sur? s? consolideze capitalurile companiei ?i s? genereze reducerea impozitelor ?i taxelor pl?tite;

 

Contact Portofoliu Clienti

 

Webdesign Bihor