Cabinet de Audit si Expertiza Contabila

Legislatie utila

Circular? 37/2011

Circular? privind nivelul ratei dobânzii de referin?? a B?ncii Na?ionale a României (M.O. nr.780/2011).

Ordin 2448/2011

Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont ?i ale obliga?iunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2011 (M.O. nr.848/2011).

Lege nr. 191/2011

pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern (M.O. nr. 780/2011).

Linked in

Portofoliu de clienti

Dispunem de un portofoliu de clien?i în continu? extindere, în special în partea de vest a ??rii:

 • SC Elite Business Company SRL
 • SC Agent Mixt Construc?ii SRL
 • Asocia?ia de Dezvoltare Intercomunitar? Zona Metropolitan? Oradea
 • Biroul Notarial Public – Popa Carmen Teodora
 • Fundatia Euorogiunea Bihor -Hajdu Bihar
 • Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Oradea
 • Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea
 • Primaria Municipiului Oradea
 • Prim?ria Comunei Pope?ti
 • Prim?ria Comunei Holod
 • Prim?ria Comunei ?e?chea
 • Ocolul Silvic Br?tcu?a RA

 

Contact Servicii

 

Webdesign Bihor